Konkurranseregler

Følgende regler gjelder for deltakere i konkurranser på MALECÓN RADIO sin radiokanal, nettside og apper, om ikke annet er spesifisert.

1. Ansatte i MALECÓN RADIO, kunder, sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie, kan ikke delta eller vinne i MALECÓN RADIOs konkurranser på radio eller nett.

2. Alle deltakere må delta under eget navn, og på vegne av seg selv. Vinnere under 18 år, må foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. Brudd på bestemmelsene vil kunne medføre tap av premie.

3. Det gjelder 18 års aldersgrense ved premier som inneholder reiser, alternativt i følge med foresatte hvis ikke annet er avtalt. Kostnader eller tilrettelegging i forbindelse med dette, må dekkes/utføres av vinneren selv.

4. Gjennom deltakelse i konkurranser og aktiviteter på MALECÓN RADIO, godkjenner deltakerne at deres navn, bilde og stemme kan brukes i markedsføring av MALECÓN RADIO eller partnere på radio, nett eller andre kanaler.

5. Eventuell skatt eller avgifter i forbindelse med premien, må dekkes av vinneren selv. MALECÓN RADIO står ikke ansvarlig for andre følgekostnader knyttet til premien eller bruken av dem.

6. Premien kan ikke byttes til økonomisk kompensasjon eller overføres til andre personer eller organisasjoner.

7. MALECÓN RADIO forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

8. Ved reisepremier, står vinneren selv for reiseforsikring. Vinneren reiser på eget ansvar og må tegne relevant forsikring på egen hånd.

9. MALECÓN RADIO er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, SMS, e-post eller brev ved deltakelse i konkurranser/aktiviteter, som ligger utenfor MALECÓN RADIOs rimelige kontroll. Dersom linjen blir brutt under avvikling av en konkurranse forbeholder vi oss retten til å gå videre til neste innringer.

10. Utvelgelse av deltakere i konkurranser skjer automatisk/maskinelt. Det er med andre ord den første som avgir riktig svar på lufta som er vinner.

11. Premier som ikke er hentet, eller som er returnert til MALECÓN RADIO, tilfaller MALECÓN RADIO etter tre måneder regnet fra den dato premien er vunnet.

12. Ved deltakelse i konkurranser på MALECÓN RADIO, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger MALECÓN RADIO kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. MALECÓN RADIO forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

13. Om konkurranser på Facebook: Applikasjonen(e) er på ingen måte sponset, støttet av, administrert av eller assosiert med Facebook. Du gir informasjon kun til MALECÓN RADIO, og ikke til Facebook eller en tredjepart. Informasjonen vil kun bli brukt i applikasjonen du selv har gitt samtykke til.

14. Konkurranser i våre apper er gjort på egne vegne og er på ingen måte sponset av, støttet av, administrert av eller assosiert med Apple, App Store, Google eller Google Play Store.Nåværende spor

Title

Artist